Activiteiten

Dagelijkse activiteiten

We bieden op Slot Meesenstijn een gevarieerd aanbod van activiteiten aan. We knutselen, zingen, dansen, doen spelletjes en maken zelfs soms van de noodzakelijke verzorgmomenten een leuke activiteit. Bijvoorbeeld een fruitje eten wordt een picknick in de tuin of park en het aankleden gaat gepaard met een liedje…Verder wordt er veel voorgelezen, kinderen vinden dit leuk en het stimuleert de taalontwikkeling.

We hechten ook een grootbelang aan activiteiten buiten de vertrouwde omgeving van ons kinderdagverblijf. We gaan er regelmatig op uit met de kinderen in de bolderkar. Bijvoorbeeld naar de kinderboerderij of naar het Vondelpark. In het park kunnen we spelen in de speeltuin en eendjes voeren met oud brood. Onderweg is er altijd een hoop te zien, horen en leren.

Activiteiten zullen we ook geregeld in kleine groepjes aanbieden. Zo kunnen we de activiteit optimaal afstemmen op het niveau en de interesses van het kind. Kinderen en pedagogisch medewerksters genieten van deze momenten!

Speciale activiteiten

Iedere dag creëren de pedagogisch medewerksters voldoende uitdagingen voor de kinderen. We hebben ook een aantal speciale activiteiten:

  • Peuterdans, yoga,muziek en het wekelijks aanbieden van voorschoolse gerelateerde aktiviteieten voor onze 3+ kinderen behoren tot ons programma van activiteiten.
  • Activiteiten rond de feestdagen: Kerstontbijt (kinderen nemen zelf iets lekkers mee), Paasbrunch op de groep (er worden natuurlijk paaseitjes gezocht), en een leuke sinterklaasvoorstelling.
  • Activiteiten met ouders: Mogelijkheid tot inschrijven voor de jaarlijkse cursus kinder-EHBO en ons streven is ieder jaar een thema-avond te organiseren.