Over ons

Slot Meesenstijn is een knus kleinschalig kinderdagverblijf in de Bosboom Toussaintstraat Amsterdam Oud-West. Wij werken met een super gezellig team van vaste, betrouwbare, enthousiaste en gediplomeerde pedagogische medewerkers. Met open armen en veel plezier zullen wij uw kindje een veilige, warme en huiselijke opvang bieden!

We werken op Slot Meesenstijn met een verticale groep, het werken met een verticale groep biedt veel voordelen, vooral op pedagogisch gebied:

  • Een kind kan de hele voorschoolse periode onder de hoede van dezelfde groepsleiding blijven.
  • De groepsleiding kunnen kinderen goed leren kennen en inspelen op individuele behoeften.
  • De jonge kinderen leren van oudere kinderen en de oudere kinderen leren de jongere kinderen helpen.
  • Kinderen leren rekening houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden.
    Kinderen kunnen op hun eigen niveau aan diverse activiteiten deelnemen; een dreumes die al toe is aan een peuterspelletje kan met peuters meedoen. En andersom: een dreumes die wat minder goed meekomt kan spelen met de babymaterialen.
  • Ouders hebben meerdere jaren met dezelfde leidsters te maken waardoor een vertrouwensrelatie kan ontstaan. Ouders leren van elkaar en zien in dat problemen leeftijdsgebonden kunnen zijn.

De inzet van het aantal kinderen en pedagogisch medewerksters wordt bepaald aan de hand van de leidster- kindratio (wet kinderopvang).

Dagritme kinderdagverblijf

7:45 - 10:00

De kinderen worden gebracht, ouders geven overdrachtsinformatie over het kind. Hoe is bijvoorbeeld de nacht verlopen? Hoe voelt het kindje zich? Een waardevol moment voor de pedagogisch medewerker. De kindjes kunnen vrij spelen op de groep.

10:00 - 10:30

Gezamelijk eet & drinkmoment. (fruit) / slaapmoment voor kindjes die nog 2 slaapjes doen

10:30 - 12:00

Binnen of buiten spelen, soms een gerichte activiteit of juist individuele aandacht of vrij spel.

12:00 - 12:30

Gezamelijk eet & drink moment met een heerlijke warme biologische maaltijd.

13:00 - 15:00

Slaap & rust moment, de kindjes die nog maar één slaapje doen gaan slapen en de oudere peuters (die geen slaapje meer doen) kunnen meedoen aan de 3+activiteiten.

15:30 - 16:00

Eet & drink moment. (crackers, rijstewafels) / 2e slaap moment voor de kindjes die in de ochtend hebben geslapen.

16:00 - 18:00

Binnen of buiten spelen. Er kan worden gekozen voor vrij spel, een gerichte activiteit of individuele aandacht.

16:00 tot sluitingstijd 18:15

Worden de kinderen weer opgehaald.

Speciale aandacht voor de baby’s

De baby’s houden zoveel mogelijk hun eigen ritme aan wat betreft het slapen en de voedingen. Naast verzorging zal de pedagogisch medewerkster de baby aandacht gegeven in de vorm van individuele, ontwikkelingsgerichte activiteiten. Het dagritme van de baby’s zal, naar mate ze ouder worden, steeds meer toegroeien naar het ritme van de oudere kinderen.

Wennen

Voordat een kindje zelfstandig mee gaat draaien met de groep zal er eerst een wenperiode plaatsvinden. Het wennen is erg belangrijk voor de ouders, het kindje en de pedagogische medewerksters. Het is een periode om vertrouwd te raken met elkaar en de omgeving. Tijdens het wennen wordt de basis gelegd voor een vertrouwelijke relatie. Ondanks ons vaste wenschema realiseren wij dat ieder kindje weer anders is en in een andere leeftijdsfase zit, waardoor we per kind bekijken hoe we het wenschema het best kunnen uitbreiden.

Veiligheid en hygiëne

Binnen Slot Meesenstijn staan veiligheid en hygiëne hoog in het vaandel. Jaarlijks voeren wij op het dagverblijf risico-inventarisaties uit op het gebied van de veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van de resultaten worden zo nodig protocollen en actieplannen aangescherpt en aangepast. De risico-inventarisaties zijn de basis van de jaarlijkse inspectie van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).

Ons team van Slot Meesenstijn staat voor u klaar

Heeft u speciale verzoeken of vragen over onze werkwijze of locaties? Ons team van kinderopvang Oud West staat graag voor u klaar. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.